Həllər

Hibrid Günəş Elektrik Stansiyaları

 

Hibrid Günəş Elektrik Stansiyalarının özünəməxsus yüksək üstünlükləri vardır. Onlar məişət elektrik şəbəkəsinin bütün üstün cəhətlərindən  istifadəsinə imkan verir və kəsilmə hallarında enerji təminatını dərhal təmin edirlər.

Hibrid günəş stansiyası kombinasiya edilmiş (birləşdirilmiş) tipli sistemdir. Onun köməyi ilə tam müstəqilliyi təmin edə bilərsiniz.

Mənbələrin kombinasiyası: əsas elektrik şəbəkəsi, günəş elektrik stansiyası, akkumulyatorlar, dizel generatoru.

Hibrid elektrik stansiyası elektrik enerjisi təchizatında fasilələrin baş verdiyi ərazidə yaşayanlar, elektrik sisteminin fasiləsiz işini təmin etmək və elektrik cihazlarının sıradan çıxmasına yol verməmək məqsədilə  insanlar üçün ideal həll variantı sayılır.

Üstünlükləri:

  • Şəbəkədəki elektrik enerjisinin kəsilməsindən asılı olmamaq;
  • Mövcud ehtiyatların yetərli olmadığı halda, şəbəkədən enerjini “götürmək” imkanı;
  • Sistemin yüksək etibarlılığı;
  • Elektrik enerjisinin satışından əlavə gəlir əldə etmək imkanı;
  • Standart elektrik xərclərinin azaldılması.

 

© Copyright 2022, All right reserved by Evsun