Həllər

Monitorinq Sistemi

 

Günəş Elektrik Stansiyasının monitorinq və xəbərləşmə sisteminin sizin üçün olan funksional imkanları aşağıdakılardır:

 • İnternet vasitəsilə dünyanın istənilən yerindən sistemə giriş
 • Günəş Elektrik Stansiyasının performansı haqqında məlumat
 • Biznes-analitika – günəş stansiyasının/ müxtəlif günəş stansiyalarının müxtəlif sahələrinin əsas performans göstəricilərinin müqayisəsi.

Stansiya müdiri üçün günəş elektrik stansiyasının monitorinqi və dispetçer sisteminin funksional imkanları:

 • Günəş elektrik stansiyasının işinin cari parametrlərinə nəzarət
 • Məlumatların üçüncü sistemə ixrac edilməsi
 • Qrafiklərin hazırlanması ilə dövrlər üzrə istehsal elektrik hesabatı
 • Günəş enerji yarımstansiyası avadanlıqlarının vəziyyəti və işçi heyyətinə nəzarət
 • İstənilən məsafədən monitorinq və nəzarət
 • Məlumatların arxivləşdirilməsi və operatorun qrafiki

Stansiya operatorları üçün günəş elektrik stansiyasının monitorinqi və dispetçer sisteminin funksional imkanları:

 • Günəş elektrik stansiyasının bütün avadanlıqlarının işinə nəzarət
 • Hər bir ayrıca texnoloji xəttin (“strinq”) / hər bir invertor yarımstansiyasının elektrik enerjisi istehsalı dövrünün monitorinqi
 • Güc avadanlıqlarının diaqnostikası
 • Həyəcan siqnalları , mesajların qəbulu və emalı
 • Uzaqdan monitorinq və nəzarət

 

© Copyright 2022, All right reserved by Evsun